Strešné svetlíky AWAK
a zariadenia na odvod dymu a splodín horenia
Hlavná stránka

Strešné svetlíky Awak sú určené pre ploché strechy a strechy s miernym sklonom.

Zaisťujú osvetlenie a odvetranie priestorov objektu a takisto môžu zabezpečovať funkciu požiarneho vetrania objektu.

Medzi produkty Awak patria líniové svetlíky a bodové svetlíky, ktoré môžu byť neotváravé, alebo otváravé s funkciou vetrania, strešné výlezy a kompletné systémy zariadení na odvod dymu a splodín horenia.